Projekty a akce

2016

Moje město Liberec

25. ročník soutěže MOJE MĚSTO LIBEREC, pokračování tradiční soutěže trochu jinak. Téma: Příběhy z Liberce, města v srdci Evropy.

Více se o soutěži dozvíte v samostatné záložce v menu.

Naše ulice slaví

naše ulice slaví

2015

Projekt Léto s Véčkem

V rámci projektu Léto s Véčkem jsme pro naše návštěvníky připravili spoustu aktivit v klubu i mimo něj.

Můžete s námi vyrazit na bobovou dráhu do Javorníku u Liberce, ve spolupráci s Maják o.p.s. vyrobit knihobudku nebo završit prázdniny táborovým ohněm na zahradě DDM Větrník.

Podrobný rozpis akcí najdete zde

2014

Projekt MŠMT, I já to dokážu! 

V-klub realizoval projekt v rámci společného projektu SP DDM : Pokud pomoci můžeme, tak pomoci musíme! V rámci projektu byly ve V- klubu  zavedené dvě pravidelné aktivity – kroužek boxu a kroužek tance. O aktivity byl velký zájem. Byl také uspořádán vzdělávací seminář Práce je cool, který byl určen pro účastníky, kteří absolvovali  nebo nedokončili ZŠ nebo ZŠ praktickou a v současné době se dále nevzdělávají a ani nepracují. Všech aktivit se zúčastnilo celkem 53 jednotlivců.

10264885_794993083906868_1573260626062031877_n

10314763_794993197240190_4876674631490150177_n

SMOK - Hlavním cílem projektu bylo podpořit a rozvinout spolupráci organizací pracujících s dětmi a mládeží a zdůraznit neformální zájmové vzdělávání vedoucí k prevenci xenofobie a rasismu. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Véčko do ulic - V-klub se aktivně zapojil do Krajských slavností  v Liberci 2014. Návštěvníci akce si mohli vyzkoušet tvorbu graffitů na legální plochy, a to pod vedením zkušeného výtvarníka. Zájem o tento druh umění byl veliký. Projekt byl financovaný z DDM Větrník.

2013

Projekt SP DDM - Cílem projektu bylo vytvořit metodiku k aktivitám, které podporují smysluplné trávení volného času dětí ze sociálně ohroženého prostředí. Projektu se zúčastnilo 6 otevřených klubů při Domech dětí a mládeže. Projekt byl financovaný z MŠMT.

SMOK – V-klub je partnerem projektu SMOK – Síť multikulturních otevřených klubů, který je zaměřen na rozvoj osobností a kompetencí dětí a mládeže v oblasti multikulturní problematiky. Aktivity projektu jsou určeny pro děti a mládež v jejich volném čase. Hlavním cílem projektu je podpořit a rozvinout spolupráci organizací pracujících s dětmi a mládeží a zdůraznit neformální zájmové vzdělávání vedoucí k prevenci xenofobie a rasismu.Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Dámská jízda - V-klub je v daný den a hodinu otevřen pouze pro dívky. V roce 2013 proběhlo celkem 10 setkání. Tvořily jsme různé druhy šperků a  tančily Hip- hop či Dance hall. Cílem bylo navázat důvěru a bližší vztah s dívkami pro další spolupráci, zároveň také ukázat, jak lze efektivně trávit volný čas. Projekt byl financovaný z DDM Větrník.

2012

Třídnické hodiny –  Ucelený kurz třídnických hodin pro základní školy. Třídnické hodiny proběhly formou několika setkání zaměřených na práci s třídním kolektivem, skupinovou dynamiku, atmosféru ve skupině, sebepoznávání, vzájemné poznávání apod. Projekt byl financovaný z DDM Větrník.

Bubnovací kruh –  Projektu se zúčastnila riziková mládež ve věku od 12 do 18 let. Celkem se uskutečnilo 8 setkání. Cílem byl rozvoj zájmu mládeže o hudbu, sdílení rytmu a naslouchání, naučení se základních rytmů na afrických djembe a perkusních nástrojech. Projekt byl financovaný Libereckým krajem.

Tvaruj dřevo, tvaruj svou osobnost – Projekt byl určen pro mládež ve věku od 12 do 26 let. Projekt nabídl mladým lidem možnost prohlédnout do truhlářského řemesla a naučit se jeho základům. Celkem proběho 36 setkání. Projekt byl financovaný Libereckým krajem.

Kolik kultur znáš, tolikrát jsi člověkem –   Cílem projektu bylo prostřednictvím multikulturní výchovy blíže seznámit žáky a studenty s kulturami menšin žijících v ČR a jejich jedinečností; rozvíjet mezikulturní porozumění, komunikaci, toleranci k odlišnostem; pomoc při překonávání předsudků, xenofobie. Celkem se konalo 5 setkání. Projekt byl součástí programu Klíče pro život v rámci NIDM. O našem projektu se můžete dočíst víc v příručce dobré praxe http://userfiles.nidm.cz/file/KPZ/vystupy/04-prurez/PDP-multikulturni-vychova.pdf