Moje město Liberec

 

 27. ročník soutěže MOJE MĚSTO LIBEREC

Téma: ÚSPĚCHY LIBERCE V EVROPSKÝCH SOUVISLOSTECH

Liberec, malebné městečko zasazené ve středu Evropy na pomezí polských a německých hranic, ukrývá spoustu zajímavostí. Pojďte ho s námi poznat.  Zjistěte, čím se Liberec zapsal do povědomí evropských a světových odborníků i veřejnosti. Poznejte více město, ve kterém žijete.

Letošní ročník soutěže je zaměřen na úspěchy, které se s Libercem pojí v těchto třech oblastech – sportovní, vědecké a umělecké.

Přihlaste se do soutěže, vyplňte soutěžní arch, udělejte pár selfíček a vyhrajte zajímavé ceny! 

INFORMACE PRO SOUTĚŽÍCÍ: 

Pro každý dvoučlenný tým je připraven soutěžní arch, který obsahuje 7 okruhů pro vypracování. Vaším cílem bude zodpovědět a splnit jich co nejvíce. Čím více se Vám jich podaří dokončit, tím větší budete mít šanci na výhru! Zvítězí tým, který získá největší počet bodů.

Pro vypracování některých otázek a úkolů je nutné jít přímo do iQLANDIE. Ve spolupráci s iQLANDIÍ jsme pro Vás zajistili  v období od 3. 4. do 22. 4. 2018 krátký 30minutový vstup zdarma. Na recepci nahlaste svá jména a uveďte, že se účastníte soutěže MOJE MĚSTO LIBEREC. Hlídejte si čas a zkuste splnit všechny úkoly!

Soutěžní arch, přihlášku, propozice a plakát si můžete stáhnout zde:  SOUTĚŽNÍ ARCH ve wordu, SOUTĚŽNÍ ARCH v pdf, PŘIHLÁŠKA moje město liberec2018,Propozice Moje město Liberec2018MML 2018 plakát nebo o něj požádat na emailu: mojemestoliberec@seznam.cz

Kategorie:

I. kategorie: 6. a 7. třída ZŠ; prima a sekunda gymnázií

II. kategorie: 8. a 9. třída ZŠ; tercie a kvarta gymnázií

Termíny: 

Termín zveřejnění soutěžních materiálů 6. 3. 2018

Termín odevzdání přihlášek: 26. 3. 2018

Termín odevzdání soutěžních archů: 22. 4. 2018 na email: mojemestoliberec@seznam.cz

Vyhlášení výsledků: 10. 5. 2018 od 16:00 ve V-klubu 

Podmínky soutěže:

  • Soutěž probíhá pouze ve dvojicích, každá dvojice odevzdá jedno vypracování soutěžního archu.
  • Vyplněnou přihlášku přineste do V-klubu (ul. 5. května 36, Liberec), vhoďte do naší poštovní schránky nebo zašlete poštou na naši adresu.
  • Soutěžní arch vyplňte na počítači a pošlete pouze ve formátu PDF na email: mojemestoliberec@seznam.cz
  • Vaše selfie fotografie vložte do textu k úkolům.
  • Vše včas splňte dle termínů výše.
  • Dvojice musí tvořit žáci/žákyně z jedné školy a z jedné kategorie.

Hodnocení:

Za každý okruh je možné získat až 10 bodů.

Každý okruh tvoří 5 otázek.

Hodnotit se bude nejen správnost odpovědí, ale také kreativita vypracování a pořízených fotek.

Důležitou součástí každé jednotlivé otázky je zdroj, ze kterého jste čerpali. Pozor! Pokud zdroj nebude uveden, nebo bude uveden nedostatečně, může to být důvodem ke snížení bodového ohodnocení dané otázky (nestačí napsat např. jen wikipedie.cz, ale musí být uvedena konkrétní adresa odkazu).

Vyhodnocení a ceny:

Vyhodnocení provede porota ve složení zástupců V-klubu a zástupce Eurocentra Liberec.

Tři nejlepší týmy z obou kategorií obdrží věcné ceny.

Jména výherců budou uveřejněna na www.vklub-ddmliberec.cz a na facebooku V-klub a ICM při DDM Liberec.

Všichni účastníci obdrží diplom, který si mohou uložit do svého portfolia.

Vyhlášení výsledků:

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne k příležitosti oslav Dne Evropy ve čtvrtek 10. 5. 2018

od 16:00 ve V-klubu, ulice 5. května 36, Liberec.  Jsou zváni též učitelé, rodiče, spolužáci, kamarádi a další.

V rámci vyhlášení výsledků promítneme Vaše fotky z výletů, seznámíme Vás se správnými odpověďmi a přečteme některé z Vašich článků.

Informační zdroje

Soutěžní okruhy jsou z různých oblastí, tudíž i informační zdroje, ze kterých budete čerpat, se mohou lišit. Kromě internetu najdete informace také v Městském informačním centrum v Liberci nebo v knihách o Liberci, které si můžete zapůjčit v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Všem účastníkům přejeme mnoho úspěchů, pěkné zážitky i počasí.

Informace:

Michaela Horáčková, Mgr. Lucie Janíková a Mgr. Pavlína Kolmanová

V-klub při DDM Větrník Liberec

mojemestoliberec@seznam.cz

www.vklub-ddmliberec.cz

mob.: 602 477 287, tel.: 485 106 365