Moje město Liberec

AKTUÁLNĚ

Milí soutěžící,

vzhledem k současné situaci, kdy není možné plnit některé úkoly společně, rozhodli jsme se posunout všechny termíny, týkající se soutěže Moje město Liberec 2020. Nově můžete přihlášku odevzdat do 30.dubna, vyplněné archy do 18.května a slavnostní vyhlášení se uskuteční 17.června od 16.00 hod. S případnými dotazy se obracejte na Míšu Horáčkovou na email mojemestoliberec@seznam.cz  

Přihlášku je možné prozatím poslat emailem, poštou nebo ji vhodit do schránky V-klubu, a to i nepodepsanou od rodičů.

I když tomu karanténa nepřeje, je možné si práci na soutěži rozdělit do dvou částí. V té první (v době karantény) lze vypracovat teoretické otázky a vytvořit některé kreativní úkoly. Výhodou je, že celá soutěž je situována pro dvojice. Proto se  lze s kamarádem po messengru domluvit, kdo co udělá a nemusíte tedy vše tvořit sami.  Až opadne karanténa, je možné dodělat společné úkoly.

Sledujte průběžně naše webové stránky a https://www.facebook.com/SoutezMojeMestoLiberec/, kde vás budeme infomovat o případných změnách.

29. ročník soutěže MOJE MĚSTO LIBEREC

Téma: Liberec, město na pomezí hranic

Liberec, malebné městečko zasazené ve středu Evropy na pomezí polských a německých hranic, ukrývá spoustu zajímavostí. Pojďte ho s námi poznat. V roce 2020 jsme se zaměřili na přeshraniční spolupráci Liberce.

Přihlaste se do soutěže, vyplňte soutěžní arch, udělejte pár selfíček a vyhrajte zajímavé ceny!

INFORMACE PRO SOUTĚŽÍCÍ:

Pro každý dvoučlenný tým je připraven soutěžní arch, který obsahuje 6 okruhů pro vypracování. Vaším cílem bude zodpovědět a splnit jich co nejvíce. Čím více se vám jich podaří dokončit, tím větší budete mít šanci na výhru. Zvítězí tým, který získá největší počet bodů.

Soutěžní arch, propozice a přihlášku si můžete stáhnout zde ve formátu

.doc SOUTĚŽNÍ ARCH 2020  nebo .pdf  SOUTĚŽNÍ ARCH 2020

.doc Propozice Moje město Liberec2020 nebo .pdf   Propozice Moje město Liberec2020

.doc PŘIHLÁŠKA moje město Liberec 2020 nebo .pdf  PŘIHLÁŠKA moje město Liberec 2020

nebo o něj požádat na emailu: mojemestoliberec@seznam.cz

Kategorie:

I. kategorie: 6. a 7. třída ZŠ; prima a sekunda gymnázií

II. kategorie: 8. a 9. třída ZŠ; tercie a kvarta gymnázií

Termín zveřejnění soutěžních materiálů: 24. 2. 2020

Termín odevzdání přihlášek: 31. 3. 2020

Termín odevzdání soutěžních archů: 16. 4. 2020 na email: mojemestoliberec@seznam.cz

Vyhlášení výsledků: 13.5. 2020 od 16:00 ve V-klubu

Podmínky soutěže:

  • Soutěž probíhá pouze ve dvojicích, každá dvojice odevzdá jedno vypracování soutěžního archu.
  • Vyplněnou přihlášku přineste do V-klubu (ul. 5. května 36, Liberec), vhoďte do naší poštovní schránky nebo zašlete poštou na naši adresu.
  • Soutěžní arch vyplňte na počítači a pošlete pouze ve formátu PDF na email: mojemestoliberec@seznam.cz
  • Vaše selfie fotografie vložte do textu k úkolům. Soutěž je pro dvojice, tudíž i na selfie musíte být oba. Je možné udělat také 2 selfie každý zvlášť.
  • Vše včas splňte dle termínů výše.
  • Dvojice musí tvořit žáci/žákyně z jedné školy a z jedné kategorie.

Hodnocení:

U každé otázky je napsán počet bodů, který můžete získat. Každý okruh tvoří 5 – 6 otázek.

Hodnotit se bude správnost odpovědí, ale také kreativita, za kterou můžete získat navíc až 2 body za každý okruh. Za mimořádně pěkné zpracování celého archu, grafickou úpravu apod., může porota udělit další až 3 bonusové body.

Důležitou součástí každé jednotlivé otázky je zdroj, ze kterého jste čerpali. Pozor! Pokud zdroj nebude uveden, nebo bude uveden nedostatečně, může to být důvodem ke snížení bodového ohodnocení dané otázky. Je možné, že některé odpovědi budete znát. Přesto je třeba si informace ověřit a uvést zdroj, kde jste danou informaci našli (nebudeme uznávat zdroj uvedený jako „z hlavy“ atp.).

Příklady uvedení zdroje:

  • Literatura

Stačí napsat jméno autora/autorů, název knihy, číslo stránky, kde jste informaci našli.Např.:

CUHRA, Jaroslav, ELLINGER, Jiří, GJURIČOVÁ, Adéla, SMETANA, Vít. České země v evropských dějinách. Díl čtvrtý. S. 295.

  • Webové stránky:

Zkopírujte přesný odkaz stránky, kde jste informaci našli (nestačí uvést pouze www.wikipedie.cz).

Např.:

http://www.totalita.cz/1989/1989_11.php

 Vyhodnocení a ceny:

Vyhodnocení provede porota ve složení zástupců V-klubu a zástupce Eurocentra Liberec.   Tři nejlepší týmy z obou kategorií obdrží věcné ceny.                                                                                         

 Jména výherců budou uveřejněna na www.vklub-ddmliberec.cz a na facebooku V-klub při DDM Liberec. Všichni účastníci obdrží diplom, který si mohou uložit do svého portfolia.

Vyhlášení výsledků:

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne ve středu 13.5. 2019 od 16:00 ve V-klubu,

ulice 5. května 36, Liberec.  Jsou zváni též učitelé, rodiče, spolužáci, kamarádi a další.

V rámci vyhlášení výsledků promítneme vaše fotky z výletů, seznámíme vás se správnými odpověďmi a přečteme některé z vašich článků.

Informační zdroje

Soutěžní okruhy jsou z různých oblastí, tudíž i informační zdroje, ze kterých budete čerpat, se mohou lišit. Kromě internetu najdete informace také v Městském informačním centrum v Liberci nebo v knihách o Liberci, které si můžete zapůjčit v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Všem účastníkům přejeme mnoho úspěchů, pěkné zážitky i počasí.

Michaela Horáčková, Mgr. Lucie Čermáková, Mgr. Adéla Schwarzová a Martin Fišer