Programy pro školy

Dopoledne ve V-klubu patří školám a třídním kolektivům.

Nabízíme programy zaměřené na utváření bezpečného klimatu třídního kolektivu, výukové programy s evropskými souvislostmi a další tématické vzdělávací programy. Program je připravován zkušenými lektory na základě metod skupinové dynamiky a zážitkové pedagogiky.

Správnou třídu a únikovou hru rozjíždíme opět od ledna 2021.

VYBERTE SI Z NAŠICH PROGRAMŮ: 

ÚNIKOVÁ HRA WELCOME TO HOLLYWOOD (teambuilding pro třídní kolektivy)        

Nově nabízíme únikovou hru, která je určena třídním kolektivům  8. –  9. tříd ZŠ a 1. – 3. ročníkům SŠ. Tato úniková hra učí žáky zábavným způsobem spolupráci, uplatňují se zde prvky logického myšlení, rozvíjí schopnost orientace v problému, podporuje konstruktivní myšlení.

Úniková hra trvá 60 – 90 minut a je určena třídním kolektivům do počtu až 30 žáků.

Cena: 1200,- Kč

úniková hra

BEZPEČNOST NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH (5. – 7. ročník)

Bezpečnost na sociálních sítích

Program primární prevence, který připravuje žáky na bezpečné chování na sociálních sítích. Využívá brainstrormingu, skupinové práce, komunikace ve dvojicích face to face vs. psaná komunikace, výtvarné techniky, reakce na určité situace – videorozbor…

Cílem je připravit žáky na situace, do kterých se mohou dostat při každodenním fungování na sociálních sítích. Žáci poznají, že je třeba bezpečně nakládat s fotografiemi a důvěrnými informacemi. Seznámí se s pojmy fake, hoax, digitální stopa Uvědomí si rizika kyberšikany a důsledky vyvozené pro ohrožené jedince. Jsou seznámeni s možnostmi ochrany proti ohrožování na sociálních sítích. Vědí kam a na koho se mohou obrátit v případě problému.

Časová dotace: 3 hodiny

Cena: 1350,- Kč

promo5

SPRÁVNÁ TŘÍDA (5. – 7. ročník)

Správná třída je ucelený program pro třídní kolektivy, ve kterém se během tří až pěti setkání zaměříme na témata komunikace, spolupráce, respekt, hranice, řešení společného úkolu, zpětná vazba a sebereflexe.

Časová dotace: 2-3 hodiny

Cena: 1350,- /setkání

“ .. zapojí se i normálně „neviditelné“ děti, musí se k věcem vyjadřovat a tím se i realizovat. Ve školním prostředí je to pro některé naprosto nemožné.. „ (ZŠ 5.května)

“ .. Z každého programu jsme si odnesli důležité informace a praktické návody do života..“ (ZŠ Švermova)

promo1

SPOLUPRÁCE S EUROCENTREM (4.-6. ročník)

Přednášky s workshopem na témata:

Vánoce v EU

Velikonoce v EU

Etiketa v EU

a další..

Časová dotace: 1,5 hodiny

Cena: zdarma

promo4

 

Objednávat se můžete na emailu: vklub@ddmliberec.cz nebo tel.: 485 106 365, 602 477 287