Programy pro školy

Dopoledne ve V-klubu patří školám a třídním kolektivům.

Nabízíme programy zaměřené na utváření bezpečného klimatu třídního kolektivu, harmonizační dopoledne pro žáky ZŠ a SŠ, výukové programy s evropskými souvislostmi a další tématické vzdělávací programy. Program je připravován zkušenými lektory na základě metod skupinové dynamiky a zážitkové pedagogiky.

VYBERTE SI Z NAŠICH PROGRAMŮ: 

ÚNIKOVÁ HRA JAKO TEAMBUILDING PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY

Nově nabízíme únikovou hru, která je určena třídním kolektivům  8. -  9. tříd ZŠ a 1. – 3. ročníkům SŠ. Tato úniková hra učí žáky zábavným způsobem spolupráci, uplatňují se zde prvky logického myšlení, rozvíjí schopnost orientace v problému, podporuje konstruktivní myšlení.

Úniková hra trvá 60 – 90 minut a je určena třídním kolektivům do počtu až 30 žáků.

Cena: 35,- Kč/ žáka.

Promofotka1

HARMONIZAČNÍ DOPOLEDNE 

Dopolední program pro žáky ZŠ a nižších ročníků SŠ, zaměřený na sebepoznání a poznání svých spolužáků. Žáci se při jednotlivých aktivitách dozvědí nové poznatky sami o sobě a zároveň se více poznají se svými spolužáky. Setkání doporučujeme v měsíci září a je určeno pro nově vzniklé kolektivy.

Cena: 35,- Kč/ žáka. Časová dotace: 3 hodiny

 

HUDEBNÍ DOPOLEDNE

Hudební dopoledne je program pro třídní kolektivy ve věku 11-13 let. Zábavnou a příjemnou formou se při hraní na bubny učíme základy rytmiky a děti si prohloubí vzájemnou spolupráci.