Programy pro školy

Dopoledne ve V-klubu patří školám a třídním kolektivům.

Nabízíme programy zaměřené na utváření bezpečného klimatu třídního kolektivu, harmonizační dopoledne pro žáky ZŠ a SŠ, výukové programy s evropskými souvislostmi a další tématické vzdělávací programy. Program je připravován zkušenými lektory na základě metod skupinové dynamiky a zážitkové pedagogiky.

VYBERTE SI Z NAŠICH PROGRAMŮ: 

ÚNIKOVÁ HRA JAKO TEAMBUILDING PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY

Nově nabízíme únikovou hru, která je určena třídním kolektivům  8. -  9. tříd ZŠ a 1. – 3. ročníkům SŠ. Tato úniková hra učí žáky zábavným způsobem spolupráci, uplatňují se zde prvky logického myšlení, rozvíjí schopnost orientace v problému, podporuje konstruktivní myšlení.

Úniková hra trvá 60 – 90 minut a je určena třídním kolektivům do počtu až 30 žáků.

Cena: 35,- Kč/ žáka.

Promofotka1

HARMONIZAČNÍ DOPOLEDNE 

Dopolední program pro žáky ZŠ a nižších ročníků SŠ, zaměřený na sebepoznání a poznání svých spolužáků. Žáci se při jednotlivých aktivitách dozvědí nové poznatky sami o sobě a zároveň se více poznají se svými spolužáky. Setkání doporučujeme v měsíci září a je určeno pro nově vzniklé kolektivy.

Cena: 35,- Kč/ žáka. Časová dotace: 3 hodiny

VÁNOCE A VELIKONOCE V EVROPSKÉ UNII

Ve spolupráci s Eurocentrem Liberec připravujeme zábavně vzdělávací a informační dopoledne pro školy v evropských souvislostech, a to Vánoce v EU, Velikonoce v Eu a Etiketu v EU.

Cena: Tyto programy jsou zdarma. Časová dotace: 1,5 hodiny

imageedit_12_7260171476

Pedagogové jsou otevřeni konkrétním požadavkům učitelů ZŠ a SŠ a na jejich základě jsou schopni připravit různé programy na míru. Máte-li zájem o vytvoření programu i pro Vaši školu či třídu, kontaktujte nás na vklub@ddmliberec.cz, nebo na telefonním čísle 602 477 287.

SPRÁVNÁ TŘÍDA

je výchovně-vzdělávací program zaměřený na rozvoj schopností a dovedností třídního kolektivu 5. – 7. tříd ZŠ. Jedná se o program primární prevence, který je sestaven třídě na míru podle předchozí domluvy s třídním učitelem.

Cena: 25,- Kč/žáka/setkání. Doporučený počet setkání: 3-5 (1 setkání = 150 minut)

Na krátký úryvek ze Správné třídy se můžete podívat zde: Správná třída ZŠ 5.květen

DSCN0628

Děkujeme Mgr. A. Potěšilovi ze ZŠ 5. květen za poskytnuté video.

Program Správná třída je v současné době pozastaven.

REFERENCE

Správná třída: 

Mohu říct, že jsem byla nadšená a vřele bych Váš program doporučila komukoli. Z celého programu je čitelné vaše nadšení a láska k práci. Nejvíce mě uspokojilo, že se zapojí i normálně „neviditelné“ děti, musí se k věcem vyjadřovat a tím se i realizovat. Ve školním prostředí je to pro některé naprosto nemožné. Ještě jednou děkuji, děti byly také nadšené a nejen proto, že se ulily z vyučování. M. Přívratská, ZŠ 5.Května 

Během prvního pololetí školního roku jsme se zúčastnili v rámci projektu Správná třída čtyř sezení ve V-klubu. Absolvovali jsme čtyři bloky a to:  „Práce s emocemi“, „Komunikace a naslouchání“, „Zvládání stresu“ a „Umění spolupráce“. Během každého programu bylo pro nás připraveno velké množství aktivit vhodných ať již pro práci jednotlivců, skupin, či celého třídního kolektivu. Uplatnili jsme v nich své dovednosti, schopnosti, zájmy, znalosti a nápady. Z každého programu jsme si odnesli důležité informace a praktické návody do života. Velmi oceňujeme přípravu, profesionalitu a zároveň kamarádský přístup našich lektorek. K aktivitě nás inspirovalo i příjemné prostředí klubu. Jediné, co nás mrzí, je to, že Správná třída pro nás skončila. Těšíme se ale, že i v následujících letech se do Véčka opět vrátíme. (Šestka ze ZŠ Švermova)

Mezinárodní Velikonoce: Se svojí třídou 5. A jsem se zúčastnila dvou akcí. Nejdříve jsme měli možnost absolvovat program „Mezinárodní Velikonoce“, který se nám moc líbil. Děti byly poučeny, jak se slaví tyto svátky v jiných koutech světa, plnily zajímavé úkoly a mohly si vyrobit dekorace, které měly velký úspěch i u rodičů dětí. Protože jsme byli velmi spokojeni s průběhem programu i s přístupem lektorů, nechali jsme si vytvořit „program na míru“, jen pro naši třídu. Pan Hříbal vymyslel i realizoval projektový den zaměřený na ochranu přírody. Děti dostaly spoustu nových informací o všem, co se týká značky „fair trade“, i o ochraně přírody. Zábavnou formou se tak učily a celé dopoledne bylo pro ně velmi přínosné. Budu ráda, pokud bude možné v naší spolupráci pokračovat a budeme moci strávit ve V-klubu další příjemné chvíle. (Mgr. Martina Šímová, ZŠ a MŠ Barvířská, Liberec)