Programy pro školy

opoledne ve V-klubu patří školám a třídním kolektivům.

Nabízíme programy zaměřené na utváření bezpečného klimatu třídního kolektivu, výukové programy s evropskými souvislostmi a další tématické vzdělávací programy. Program je připravován zkušenými lektory na základě metod skupinové dynamiky a zážitkové pedagogiky.

Správnou třídu a únikovou hru rozjíždíme opět od ledna 2021.

VYBERTE SI Z NAŠICH PROGRAMŮ: 

ÚNIKOVÁ HRA WELCOME TO HOLYWOOD (teambuilding pro třídní kolektivy)        

Nově nabízíme únikovou hru, která je určena třídním kolektivům  8. -  9. tříd ZŠ a 1. – 3. ročníkům SŠ. Tato úniková hra učí žáky zábavným způsobem spolupráci, uplatňují se zde prvky logického myšlení, rozvíjí schopnost orientace v problému, podporuje konstruktivní myšlení.

Úniková hra trvá 60 – 90 minut a je určena třídním kolektivům do počtu až 30 žáků.

Cena: 35,- Kč/ žáka.

úniková hra

 

SPRÁVNÁ TŘÍDA (5. – 7. ročník)

Správná třída je ucelený program pro třídní kolektivy, ve kterém se během tří až pěti setkání zaměříme na témata komunikace, spolupráce, respekt, hranice, řešení společného úkolu, zpětná vazba a sebereflexe.

Časová dotace: 2-3 hodiny

Cena: 35,- Kč/žák/setkání

“ .. zapojí se i normálně „neviditelné“ děti, musí se k věcem vyjadřovat a tím se i realizovat. Ve školním prostředí je to pro některé naprosto nemožné.. „ (ZŠ 5.května)

“ .. Z každého programu jsme si odnesli důležité informace a praktické návody do života..“ (ZŠ Švermova)

promo1

 

HUDEBNÍ DOPOLEDNE (6. – 7. ročník)

Zábavnou a příjemnou formou se při hraní na bubny učíme základy rytmiky a děti si prohloubí vzájemnou spolupráci.

Časová dotace: 2-3 hodiny

Cena: 35,- Kč/žák

promo2_hudba

 

DĚJEPISNÉ SEMINÁŘE (8. – 9. ročník)

Programy na vybraná témata historie 20. století s použitím dobových materiálů: Vznik Československa, Vznik Protektorátu Čechy a Morava, Konec 2. světové války v Evropě, Únorový puč, Okupace Československa, Sametová revoluce.

Časová dotace: 3 hodiny

Cena: 35,- Kč/žák

promo3

 

BEZPEČNOST NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH (5. – 7. ročník)

Program primární prevence, který připravuje žáky na bezpečné chování na sociálních sítích.

Časová dotace: 3 hodiny

Cena: 35,- Kč/žák

promo5

 

SPOLUPRÁCE S EUROCENTREM (4.-6. ročník)

Přednášky s workshopem na témata:

Vánoce v EU

Velikonoce v EU

Etiketa v EU

a další..

Časová dotace: 1,5 hodiny

Cena: zdarma

promo4

 

Objednávat se můžete na emailu: vklub@ddmliberec.cz nebo tel.: 485 106 365, 602 477 287