Doučování

V současné době nabízí DDM Větrník pro žáky ZŠ možnost doučování formou individuálních konzultací ve V-klubu, zejména v předmětech Čj, M a cizích jazycích, popř. i v jiných předmětech dle individuální dohody.

Doučování povedou pedagogové z V-klubu při DDM Věrník Liberec.

V případě zájmu nás předem kontaktujte, abychom se domluvili na konkrétních podmínkách a termínech.

Kontaktní osoba: Michaela Horáčková , vklub@ddmliberec.cz , 602 477 287