O nás

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

V září 2004 byl při DDM Větrník Liberec vytvořen klub pro mládež. Zpočátku sloužil zejména mládeži od 12 do 26 let jako prostor, kde se mohli setkat se svými vrstevníky, zahrát si některou z našich her, udělat si na počítači referáty do školy nebo uspořádat akci pro své kamarády. Od té doby jsme své služby rozšířili a mládeži se věnujeme nejen odpoledne při spontánní činnosti, ale také dopoledne. Organizujeme programy pro stmelení třídního kolektivu, ve spolupráci s Eurocentrem Liberec připravujeme přednášky na témata vánoce v EU, etiketa v EU apod. Více se o těchto programech dozvíte v sekci Akce – pro školy. Ve večerních hodinách nás zase mohou navštívit rodiče našich návštěvníků a další široká veřejnost. Od podzimu do jara totiž pořádáme cestovatelské večery, čtení pohádek z celého světa a další akce, jejichž aktuální nabídku najdete v sekci Akce -  pro veřejnost. V současné době se tu o vás staráme my čtyři:

Kuba

imageedit_1_8492117252

Véčkařem jsem od března 2013. Mým hlavním úkolem je program pro děti, které sem chodí v odpoledních hodinách. Podílím se na přípravě a realizaci pravidelných a spontánních aktivit a částečně pomáhám s projekty a akcemi pro školy.Vystudoval jsem bakaláře pedagoga volného času a učitelství němčiny a občanské výchovy. Největší můj koníček je loutkařina a německý jazyk.

Míša

imageedit_1_9369693759.jpg

Do Véčka jsem nastoupila v roce 2005, krátce po jeho otevření. V roce 2011 jsem svou práci v klubu přerušila, abych se mohla věnovat svému právě narozenému synovi. Teď  jsem zpět a spolu s Kubou a Pájou se starám o to, aby tu dětem bylo fajn. Zároveň také připravuji programy pro školy a podílím se na tvorbě projektů. Vystudovala jsem  pedagogiku volného času, mám výcvik rodinné terapie a telefonické krizové intervence. Ráda se procházím lesem a vychutnávám si zvuky a vůně přírody.

 

Pája

naweb

Volnočasovým pedagogem ve Véčku jsem od března 2013. V současné době zastávám pozici vedoucí klubu. Mám na starosti zdárný chod zařízení, přípravu nových programů a grantů a v neposlední řadě dobrou náladu v týmu. Vystudovala jsem speciální pedagogiku, při čemž magisterské studium bylo rozšířeno o management speciálních zařízení. Pokud nejsem v klubu, nejspíš mě najdete někde na výletě s přáteli nebo s rodinou.